با ارسال اسامی جاماندگان بسته حمایتی به وزارت رفاه، سازمان تامین اجتماعی دیگر هیچ مسئولیتی را در این ارتباط ندارد و افراد می توانند در این خصوص از طریق وزارت رفاه پیگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس برنامه‌ریزی که در اواخر سال گذشته انجام شد، واریز بسته حمایتی دولت به بیمه شدگان تامین اجتماعی که دریافتی آنها کمتر از 3 میلیون تومان بود در دستور کار قرار گرفت و سازمان تامین اجتماعی نیز بر اساس اطلاعاتی که در اختیار داشت، رقم ریالی بسته حمایتی را به حساب آنها واریز کرد.

پس از واریز رقم ریالی به حساب افراد واجد شرایط، تعدادی از خانواده‌ها نسبت به عدم دریافت بسته حمایتی اعتراض کردند که در ادامه این افراد اعتراضات خود را در سامانه ثبت و در نهایت از بین معترضین، قرار شد که فرایند واریز بسته حمایتی به یک میلیون نفر از افراد معترض انجام شود که در این زمینه سازمان تامین اجتماعی اسامی این افراد را به وزارت رفاه ارسال کرد.

با ارسال اسامی این افراد به وزارت رفاه، معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که سازمان تامین اجتماعی دیگر هیچ مسئولیتی را در ارتباط با جاماندگان بسته حمایتی ندارد و در واقع وزارت رفاه باید منابع مورد نیاز خود را از طریق سازمان برنامه و بودجه، تامین و فرایند واریز بسته حمایتی را انجام دهد و همچنین در خصوص زمان واریز بسته حمایتی اطلاعی در اختیار سازمان تامین اجتماعی نیست و در این زمینه باید از طریق وزارت رفاه پیگیری شود.