محمد شریعتمداری به کمپین" من یک سپاهی هستم " پیوست.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد شریعتمداری ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توئیتی اظهار کرد: با ابراز انزجار از دولت ضد بشری امریکا به کمپین من یک سپاهی هستم  پیوسته و پیوستن همگان را توصیه می کنم . حماقت دولت ضدبشری امریکا در تروریستی خواندن نیروی مسلح انقلابی کشورمان ، انسجام ، یکپارچگی ، مقاومت ، ایستادگی واراده ی راسخ ملت ایران را در مقابله با هرگونه مداخله صد چندان کرد . 

کمپین من یک سپاهی ام