بازدید کنندگان از بخش های مختلف اردوگاه و کارگاههای خیاطی و مفتول سازی بازدید کردند و در خصوص نحوه نگهداری و رفع مشکلات مددجویان موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر به بحث و تبادل نظر پرداختند.

به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از روابط عمومی اردوگاه حرفه آموزی و کار درمانی فشافویه، ترکی دادستان نظامی تهران به همراه معاون دادسرای نظامی و مرادی  بازپرس ویژه قتل دادسرای نظامی، سرهنگ حسنوند جانشین پلیس مبازره با مواد مخدر فاتب  از اردوگاه حرفه آموزی و کار درمانی فشافویه بازدید کردند.

بازدید کنندگان از بخش های مختلف اردوگاه و کارگاههای خیاطی و مفتول سازی بازدید کردند و در خصوص نحوه  نگهداری و رفع مشکلات مددجویان موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر به بحث و تبادل نظر پرداختند.

شهرکی، مدیر اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی فشافویه، ضمن خوشامد گویی و تشریح و معرفی بخشهای مختلف اردوگاه، در خصوص نحوه پذیرش و نگهداری مددجویان و نیز انجام اقدامات قضایی، فرهنگی و مددکاری و باز اجتماعی کردن مددجویان از طریق آموزش مهارتهای حرفه آموزی و بکارگیری آنها در کارگاه‌های بنیاد تعاون، توضیحاتی برای بازدید کنندگان ارائه کردند.