توماج اظهار کرد: در مناطقی که ارتفاع آب یک متر و 20 سانتی متر بوده اکنون به 70 سانتی متر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری موج، فرماندار شهرستان گمیشان با اشاره به اینکه یال شرقی این شهر همچنان درگیر آبگرفتگی است، افزود: با اقدامات انجام گرفته از سوی دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح، تالاب گمیشان به دریا وصل شده است.

امیرشیر توماج افزود: در حال حاضر نزدیک به 600 هزار متر مکعب آب در سطح شهر گمیشان وجود دارد.

وی تصریح کرد: در مناطقی که ارتفاع آب یک متر و 20 سانتی متر بوده اکنون به 70 سانتی متر رسیده است.

فرماندار گمیشان با اشاره به اینکه تخلیه آب‌های سطحی شهر گمیشان بوسیله چندین پمپ در حال انجام است، بیان کرد: در حال حاضر اولویت همه ما خروج کامل آب از سطح شهر بوده و برای این منظور اقدامات خوبی در حال انجام است.