معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت گفت: خرید خدمات بیمه سلامت از طریق دفترچه درمانی انجام می‌شود، اما به دلیل شرایط مناطق سیل‌زده بستری بیماران و درمان آنها با ارائه کد ملی قابل انجام است.

به گزارش خبرگزاری موج، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان با حضور در جلسه ستاد مدیریت بحران استان لرستان افزود: بیمه‌شدگان جهت مراجعه به مراکز درمان سرپایی می‌توانند با حضور در دفاتر پیشخوان و ارایه کد ملی دفترچه‌های درمانی خود را دریافت و به مراکز طرف قرارداد ارائه کنند.

دکتر سید مرتضی ادیانی گفت: خرید خدمات بیمه سلامت از طریق دفترچه درمانی انجام می‌شود، اما به دلیل شرایط مناطق سیل‌زده بستری بیماران و درمان آنها با ارائه کد ملی قابل انجام است.

وی تاکید کرد: برای دریافت دارو به ویژه داروهای بیماران خاص این سازمان، تا زمان دسترسی به اینترنت می‌توان از طریق نوشتن مشخصات هویتی، آدرس و تلفن بیماران در پشت نسخ درمانی بیمه شدگان و تایید نسخه به صورت دستی، داروها را در اختیار این عزیزان قرارداد.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت اظهار داشت: حوادث غیر مترقبه در تعهد بیمه‌های پایه نیست، اما در مناطق سیل‌زده تلاش می‌شود خدمات قابل توجهی ارائه شود.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان بیمه سلامت، وی گفت: کاربران دفاتر پیشخوان باید دقت کافی را در خصوص تعیین موقعیت جغرافیایی مناطق سیل‌زده به عمل آورده و مبنا، موقعیت جغرافیایی قبلی ثبت شده در سامانه است.