میرزایی گفت: دوگونه قارچ سمی به نام‌های فرشته و کلاه مرگ شباهت بسیار زیادی به قارچ خوراکی دکمه‌ای دارند و اغلب در طبیعت این روزهای بهاری بعد از بارندگی به وجود می‌آیند که بسیار سمی و خطرناک بوده و تشخیص آنها مشکل است و مصرف آنها گاهاً باعث مرگ خواهد شد.

 به گزارش خبرگزاری موج، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ گفت: با توجه به تغییرات فصلی و وجود شرایط مناسب برای رشد قارچ‌های وحشی در فصل بهار حدود دو هزار گونه قارچ وحشی در محیط‌های طبیعی رشد می‌کند که فقط 64 نوع از این موارد قابل خوردن و غیر سمی است.

وی از مردم خواست از چیدن و مصرف قارچ‌های خودروی حاشیه مزارع، مراتع و جنگل‌ها جداً خودداری کنند.

میرزایی افزود: شناسایی قارچ‌های سمی از قارچ‌های خوراکی به دلیل شباهت برخی از این قارچ‌ها بسیار مشکل بوده و در صورت اشتباه در تشخیص و مصرف این گونه قارچ‌ها عواقب ناگواری در پی خواهد داشت.

میرزایی عنوان کرد:  دوگونه قارچ سمی به نام‌های فرشته و کلاه مرگ شباهت بسیار زیادی به قارچ خوراکی دکمه‌ای دارند و اغلب در طبیعت این روزهای بهاری بعد از بارندگی به وجود می‌آیند که بسیار سمی و خطرناک بوده و تشخیص آنها مشکل است و مصرف آنها گاهاً باعث مرگ خواهد شد.