عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران با اعلام اینکه امسال در شورای پنجم کمیته ارزیابی و نظارت برنامه های نوروزی سطح شهر تهران در کمیسیون فرهنگی واجتماعی تشکیل شده است ،گفت :گزارشات ارزیابی برنامه های نوروزی سازمان های شهرداری تهران تا 20 فروردین ماه امسال تکمیل خواهد شد و به اطلاع شهروندان خواهد رسید.

الهام فخاری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه امسال  کمیته ارزیابی و نظارت برنامه های نوروزی سال 98 در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی تشکیل شده است، گفت:گزارشات ارزیابی کمی و کیفی برنامه های نوروزی سازمان های شهرداری تهران تا 20 فرودین ماه تکمیل خواهد شد و به اطلاع شهروندان خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه تلاش ما بر این بوده است امسال این ارزیابی از قاعده مند شده و شتاب زده نباشد، گفت:تلاش داریم تا نظارت های فرهنگی بر برنامه های نوروزی از ساختار دقیق و منظم برخوردار شود و از سلیقه گرایی و نظرات فردی پرهیز شود.

وی ضمن تاکید بر اینکه باید خواست و نظر شهروندان در طرح و اجرای برنامه های نوروزی شهر تهران توسط مدیریت شهری اعمال شود گفت : به عنوان مثال پروژه تخم مرغ های نوروزی هر ساله توسط سازمان زیباسازی شهر تهران اجرا می شود اما باید نظر شهروندان تهرانی درباره تکرار و کیفیت این برنامه و برنامه هایی از این دست از مردم پرسیده شود تا میزان خلاقیت طرح ها مورد توجه و بازبینی قرار بگیرد.

به گفته این عضو شورای شهر با بهره گیری از نتایج این کمیته کیفیت برنامه های نوروزی شهر تهران که هر ساله توسط سازمان زیباسازی برگزار می شود؛ قابل ارزیابی خواهد بود.

 فخاری خاطر نشان کرد :نتایج کمیته نظارت و ارزیابی نوروز در جهت ارزیابی برنامه های فرهنگی ماه مبارک رمضان نیز استفاده خواهد شد.