سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در حال حاضر با شاخص95 در وضعیت پاک قرار دارد.

لیلا نظری سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج، از آخرین وضعیت کیفی هوای تهران چهارشنبه 14 فروردین 98 خبر داد و اظهار کرد: کیفیت هوای تهران طی 24 ساعت گذشته با شاخص میانگین 35 در شرایط پاک قرار داشت و همچنین وضعیت کیفی هوای تهران در حال حاضر با شاخص 39 همچنان در وضعیت پاک قرار دارد.

وی گفت: پیش بینی های انجام شده در شرکت کنترل کیفیت هوا نشان دهنده کاهش میزان ناپایداری جوی در صبحگاه روز جاری (چهارشنبه) نسبت به روز گذشته می باشد که سبب خواهد شد افزایش موقتی در غلظت برخی آلاینده ها مشاهده گردد.

نظری افزود: به تدریج همراه با تغییر شرایط جوی طی روز چهارشنبه، بر میزان ابرناکی و سرعت وزش باد طی برخی ساعات افزوده خواهد شد که در پراکندگی آلاینده ها و به تبع آن برقراری شرایط مطلوب تر کیفیت هوا موثر خواهد بود. این وضعیت جوی تا روز پنجشنبه کمابیش ادامه داشته و برخی ساعات همراه با وزش باد موثر (بزرگی بین 3 تا 5 متربرثانیه) خواهد بود.

سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در پایان گفت: از این رو انتظار می رود به دلیل شرایط جوی حاکم و کاهش حجم تردد خودروها در سطح شهر، تا روز پنجشنبه وضعیت کیفیت هوای بیشتر مناطق شهر تهران همچنان در شرایط مساعد قرار داشته باشد و تنها طی برخی ساعات بر غلظت برخی آلاینده ها (از جمله ذرات معلق) افزوده گردد. همچنین دما تا روز آینده روند افزایشی خواهد داشت.