مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز از تخریب محور کرج به چالوس توسط سیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، شدت بارندگی در محور کرج چالوس سبب تخریب محور کرج چالوس در محدوده پیچ روستای درده شد.

وی افزود: جاده در حال حاضر تخریب و امکان تردد در آن وجود ندارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز بیان کرد: در حال حاضر با تجمیع قوا در حال ترمیم جاده و باز کردن محور کرج چالوس هستیم.