مدیرکل پیش بینی و هشدارسریع سازمان هواشناسی گفت: پیش بینی برای بارش رگباری در تهران نداریم، اما بهتر است شهروندان تهرانی جانب احتیاط را رعایت کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، احد وظیفه مدیرکل پیش بینی و هشدارسریع سازمان هواشناسی همزمان با روز طبیعت، تاکید کرد: امروز انتظار بارش قابل توجهی برای تهران نداریم، البته رودها پرآب شده است و حتما شهروندان باید مراقب باشند که خیلی نزدیک این مناطق اتراق نکنند.

وی افزود: با اینکه پیش بینی برای بارش رگباری در تهران نداریم، اما بهتر است شهروندان تهرانی جانب احتیاط را رعایت کنند.  

وظیفه گفت: امروز ۱۳ فروردین در غرب کرمان و جنوب فارس احتمال رگبار و رعد و برق وجود دارد و مردم این شهر حتما نکات ایمنی را برای حفاظت جان خود و خانواده رعایت کنند.