بدستور وزیر بهداشت، معاونت اجتماعی وزارت بهداشت حذف و در مجموعه‌های دیگر این وزارتخانه ادغام شد.

به گزارش خبرگزاری موج، با دستور سعید نمکی وزیر بهداشت و بر اساس مصوبه شورای معاونین‌ این‌ وزارتخانه، معاونت اجتماعی وزارت بهداشت رسما حذف و در مجموعه های دیگر این وزارتخانه ادغام شد.