یک فروند کشتی تجاری دقایقی پیش دریکی از اسکله های بندر شهید رجایی غرق شد .

به گزارش خبرگزاری موج، این کشتی تجاری که درحال پهلوگیری درکنار یکی از پست های بندر شهید رجایی بود با بارهای موجود خود به دریا فرو رفت.

شاهدان عینی گفتند چند نفراز خدمه کشتی هم به هنگام غرق شدن این شناور به درون دریا افتادند و احتمال فوت شدن آنها وجود دارد.