تعدادی از متهمان مربوط به پرونده سوءاستفاده از ارز‌های دولتی در پتروشیمی، صبح امروز محاکمه می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری موج، تعدادی از متهمان مربوط به پرونده سوءاستفاده از ارز‌های دولتی در پتروشیمی، صبح امروز در شعبه ۳ دادگاه ویژه اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌ مقام محاکمه می‌شوند.

قرار است در این جلسه حدود ۱۳ متهم این پرونده در دادگاه حاضر شوند.

گفته می‌شود «ر. ح» یکی از متهمان این پرونده است.