دومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین فریدون برادر رئیس جمهور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین فریدون برادر رئیس جمهور در دادگاه کارکنان دولت امروز برگزار شد.

این در حالی است که اولین جلسه دادگاه در روز ۳۰ بهمن ماه و در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان برگزار شده بود.