استاندار تهران گفت: میانگین نرخ بیکاری کشوری ۱۱.۵ و در استان تهران ۱۲ درصد است.

به گزارش خبرگزاری موج، انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران، بخشی از نتایج کارگروه شورای اشتغال استان را توئیت کرد و نوشت: میانگین نرخ بیکاری کشوری ۱۱.۵ و در استان تهران ۱۲ درصد است و هیچ گونه کم کاری از سوی مدیران در ایجاد فرصت های شغلی متناسب با رشد جمعیت در استان تهران پذیرفتنی نیست.