معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشوردر همایش تجلیل از خیرین موسسه خیریه «راه فرشتگان آسمانی» در قزوین، از مدیریت ۶۱۰ مرکز شبانه روزی بهزیستی توسط خیرین خبر داد

به گزارش خبرگزاری موج، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور   در این آیین که توسط موسسه خیریه «راه فرشتگان آسمانی» شیرخوارگاه «حلیمه»، مرکز شبانه روزی نگهداری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست استان قزوین بر گزار شد، از فعالیت 650 مرکز شبانه روزی خبر داد و گفت: این مراکز توسط خیرین اداره می شود  و به نظر می رسد هنوز مهارت لازم را نداریم تا از این ظرفیت بخوبی استفاده کنیم.

حبیب الله مسعودی فرید در ادامه با بیان اینکه هیچ کاری بدون مشارکت مردم پیش نمی رود، چرا که هر بار از حضور مردم استفاده کرده ایم موفق بوده ایم، اظهارداشت: موسسات فرهیختگان، امید همه فرزندانی هستند که در این ۶۱۰ مرکز نگهداری می شوند و باید به گونه ای حرکت کنیم تا استعدادها شناسایی و معرفی شوند.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیا اینکه خیرین، افراد پاک نیتی هستند که از جان و مالشان می بخشند و در ازای آن معنویت وارد زندگیشان می کنند در پایان یادآور شد: همت و پشتکاراین افراد در کار خیرستودنی است، لذا باید تسهیل گری کنیم و کارهای ارزشمندی را در این زمینه انجام دهیم و از آنجاییکه استان قزوین در صنعت و اشتغال پیشرو است می تواند در کار خیر نیز الگو باشد.