رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان گفت: ایجاد هویت در میان دانش آموزان و نخبگان می تواند از خروج استعدادها به سایر کشورها جلوگیری کند.

به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از  روابط عمومی  مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان فاطمه مهاجرانی دهم بهمن ماه در جلسه دیدار  با دانش آموزان مدارس سمپاد دوره اول و دوم اصفهان که در دبیرستان اژه ای برگزار شد، گفت: تا زمانی که ساختار احیا نشود نمی توان به روند خوب و مفید کارها امیدوار بود.

 فاطمه مهاجرانی ادامه داد: سمپاد مهارتی اولین گام پیشرفت در آموزش و پرورش محسوب می شود و اگر احساس و عشق نسبت به ایران وجود نداشته باشد، نمی توان ایرانی ساخت که حرفی برای گفتن در دنیا داشته باشد. از آنجا که سن خلق ثروت در دنیا کاهش یافته باید با بکارگیری خلاقیت و پتانسیل  تمام  حوزه ها به تولید ثروت روی آورد.

رئیس مرکز ملی استعدادهای درخشان با اشاره به این موضوع که از ۳۲ استان کشور فقط هفت استان سابقه مدال آوری دارند، افزود: به دنبال آماده سازی برای ایجاد زیر ساخت برای شهرستان ها هستیم و مدارس تهران را مراکز معین استان های بدون مدال قرار داده تا فضا را تلطیف و فرصت استفاده از معلمان خوب  برای دانش آموزان استان های بدون مدال فراهم شود. 

مهاجرانی با بیان اینکه المپیادها  امروز راهکاری برای دور زدن کنکور شده است، ادامه داد: متاسفانه امروز  المپیاد از مسیر خود منحرف شده ولی راهکارهایی برای اینکار در نظر گرفته شده که به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

فاطمه مهاجرانی تاکید کرد: شما دانش آموزان که در آزمون قبول شده اید، استعداد برتر هستید نه نخبه بلکه نخبگی شما باید در طول زمان به اثبات برسد و این قبولی نباید موجب غرور شما شود. 

رئیس مرکز ملی استعدادهای درخشان با اشاره به سخن مقام معظم رهبری  که  مرکز هویت ملی نخبگان باید ایجاد شود گفت: ایجاد هویت در میان دانش آموزان و نخبگان می تواند از خروج استعدادها به سایر کشورها جلوگیری کند.