دادستان تهران در رابطه با برگزاری دادگاه متهمان پرونده محیط زیستی، گفت: دادگاه این متهمان به زودی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج،  عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه جلسه با دادستان‌های سراسر کشور در جمع خبرنگاران در رابطه با برگزاری دادگاه متهمان پرونده محیط زیستی، گفت: دادگاه این متهمان به زودی برگزار می‌شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره صدور حکم علی اکبر عمارت ساز، یکی از متهمان پرونده بانک تجارت کرمان که اخیرا محاکمه وی برگزار شد، گفت: هنوز حکمی برای این متهم صادر نشده است.