زلزله ای به برزگی 3.9 ریشتر خوزستان را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری موج، این زمین لرزه که به بزرگی 3.9 ریشتر بود استان خوزستان و حوالی صیدون را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق 8 کیلومتری زمین بود.