دادستان تهران بر برخورد با رانندگانی که در حال مستی پشت ماشین می‌نشینند تاکید کرد و گفت: عده‌ای برای آنها که با مشروب تقلبی مردند دلسوزی کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، عباس جعفری دولت آبادی  دادستان تهران با اشاره به گزارشات واصله از پلیس درباره رانندگی در مستی ، اظهار کرد: رانندگی در مستی در تمام دنیا جرم است و در کشور اسلامی مثل ایران هم که بر مبنای دین دارد اداره می‌شود کسی به خودش اجازه بدهد علاوه بر اینکه مست است پشت ماشین بنشیند و خطر برای دیگران ایجاد کند هم جرم است.

وی ادامه داد: اتفاق تلخی که افتاد، عده‌ای مشروب تقلبی خوردند  و تعداد زیادی فوت کردند و عده‌ای هم برای آنها دلسوزی کردند.