رئیس کمیسیون سلامت شورا گفت: از هیأت رئیسه شورا می‌خواهم که به کارکرد هر کمیسیون توجه کنند و ارسال طرح و لوایح متناسب با تخصص آن کمیسیون باشد.

به گزارش خبرگزاری موج، زهرا صدر اعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در جریان بررسی تعیین تعرفه جابه‌جایی درختان با انتقاد از اینکه این طرح به اشتباه به کمیسیون شهرسازی و معماری به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع داده شده است،گفت: از هیأت رئیسه شورا می‌خواهم که به کارکرد هر کمیسیون توجه کنند و ارسال طرح و لوایح متناسب با تخصص آن کمیسیون باشد.

وی ادامه داد: همه به خوبی مطلعند که درختان جزو مسائل محیط‌زیستی هستند و ارجاع هر طرح و لایحه‌ای در ارتباط با آن‌ها باید به کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری باشد؛ در نتیجه ارجاع این طرح به کمیسیون شهرسازی و معماری چه جزو رویه شورا در ادوار گذشته باشد و چه رویه شورای پنجم،اشتباه است و نباید توسط ما تکرار شود.

عضو کمیسیون ماده ۷قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهر تهران در مخالفت با پیشنهاد کمیسیون شهرسازی و معماری مبنی بر «رد لایحه عوارض جابه‌جایی درختان به پیشنهاد کمیسیون سلامت،محیط‌زیست و خدمات شهری»، گفت: من از مخالفان تولی‌گری شهرداری هستم و معتقدم نباید وظایفی که در حیطه کاری شهرداری نیست،به این سازمان غیردولتی محول شود،اما تنها نهادی که دغدغه حفظ درختان را دارد،شهرداری تهران،سازمان بوستان‌ها و‌فضای سبز و مشخصا کمیسیون ماده ۷است.

وی ادامه داد:اگر سازو کار و‌چارچوبی برای حفظ درختان تعیین نکنیم، سودجویان تمایل دارند که به راحتی درختانی را کف‌بر و‌ساخت و‌ساز کنند اما با این طرح به راحتی ریه‌های تنفسی شهر دستخوش تخریب و نابودی قرار نخواهند گرفت.