رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: ایجاد تحول در ساختار مدیریت شهری و بهبود عملکرد بدون انجام جراحی و اصلاحات بنیادین وساختاری در پیکره شهرداری تهران محقق نمی شود.

به گزارش خبرگزاری موج، محسن هاشمی در ابتدای یکصدویازدهمین جلسه شورای شهر تهران ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن سال جدید میلادی به تمامی هموطنان مسیحی گفت: امیدواریم همبستگی میان پیروان ادیان گوناگون در جهت اهداف و آرمانهای انسانی، افزایش وحدت ملی و کاهش اختلافات و شکاف های اجتماعی با تقویت احترام متقابل و تکریم انسانی افزایش یابد.

 رییس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه سخنانش طی توضیحاتی در رابطه با اتفاقات جلسه پیشین شورا گفت: همانگونه که بارها گفته شده است، بار امانت مردم که با آرایی بی سابقه به فهرست امید، امید بستند بر دوش همه اعضای شورای شهر سنگینی می کند و ما خود را موظف می‌دانیم که انتظار شهروندان، مبنی بر ایجاد تحول در ساختار مدیریت شهری و بهبود عملکرد شهرداری در خدمت به مردم را محقق کنیم.

 وی تاکید کرد: این مهم، بدون انجام جراحی و اصلاحات بنیادین وساختاری در پیکره شهرداری تهران محقق نمی شود.