لایحه تصویب قانون حمایت از حیوانات که در جلسه همفکری در نهاد ریاست جمهوری تدوین شد به مجلس ارسال خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در سال های اخیر تصاویر و فیلم های حیوان آزاری در شبکه های اجتماعی پخش شده و باعث رنجش افکار عمومی شده است.

این موضوع باعث شد تا دوستداران حیوانات دست به کار شوند و اقدام به تدوین قانونی در این زمینه کنند تا با ارائه به مجلس شورای اسلامی این نامهربانی با حیوانات را کم کنند.

صبح امروز در جلسه همفکری که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد قانون حمایت از حیوانات تدوین شده و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

متن این لایحه پیشنهادی را در زیر می بینید:

لایحه قانون حمایت از حیوانات