محمد رستگاری، مدیرکل پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: امروز (5 دی ماه) هوای تهران را سالم عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیرکل پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران اعلام کرد: وضعیت آلاینده منو اکسید کربن پاک (۴۷)، ازن پاک (۱۸)، دی اکسید نیتروژن سالم (۹۱)، دی اکسید گوگرد پاک (۱۴)، ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون سالم (۶۳) و ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون سالم (۹۳) بوده است.

محمد رستگاری گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ مورخ ۹۷/۱۰/۵ در وضعیت سالم قرار داشته است.

شاخص کمتر از ۵۰ به معنای هوای پاک، بین ۵۰ و ۱۰۰ سالم و بالاتر از ۱۰۰ به عنوان هوای ناسالم تعریف شده است.