شهردار تهران در حکمی عبدالرضا گلپایگانی را به عنوان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، پیروز حناچی شهردار تهران در حکمی، عبدالرضا گلپایگانی را به عنوان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران منصوب کرد.

 

شهرسازی