شهردار تهران طی نامه‌ای به محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، اعضای هیأت مدیره روزنامه همشهری را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، پیروز حناچی شهردار تهران طی نامه‌ای به محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران اعضای هیأت مدیره روزنامه همشهری را اعلام کرد.

وی در این نامه نوشت: پیرو مکاتبه قبلی و استخراج از اعضای محترم شورای شهر و کمیسیون فرهنگی ریاضی، مستوفی (عضو شورای سردبیری)، مقیسه ( از همکاران باسابقه همشهری)، محی‌الدین فاضلیان (فعال فرهنگی)، امیرشاهی (از همکاران مؤسسه عضو شورای سردبیری)، مشاری (هیأت علمی دانشگاه تهران، همکاران همشهری)، سلطانی (از همکاران همشهری) به عنوان اعضای منتخب هیأت مدیره همشهری انتخاب شدند.

13971004000329_Test_NewPhotoFree