شهردار تهران به صورت سرزده از جلسات ملاقات مردمی سه منطقه شهرداری بازدید و حضور پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، پیروز حناچی امروز از جلسات ملاقات مردمی برخی از شهرداری‌های مناطق بازدید کرد. حناچی در این بازدید سرزده که بدون اطلاع شهرداران مناطق انجام شد از جلسات ملاقات مردمی منطقه ۷ منطقه ۳ و ناحیه ۳ منطقه ۸ بازدید کرد.

 بنا بر این گزارش در این جلسه ی مردمی که شهروندان برای بیان مشکلات خود به شهردار منطقه و یا شهردار ناحیه آمده بودند مشکلات خود را مستقیما با شهردار تهران در میان گذاشتند.

همچنین حناچی در این دیدار مردمی که به صورت سرزده انجام شد در جریان آخرین اتفاقات در مناطق قرار گرفت و پای درد و دل مردم نشست.