معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: بر اساس برنامه ریزی ها و اقداماتی که انجام شده است، هشت محور اصلی شاخص های عدالت جنسیتی برای دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، سوسن باستانی روز دوشنبه در چهارمین نشست تخصصی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با مشاوران امور بانوان و خانواده دستگاه ها و وزارتخانه ها با موضوع بررسی شاخص های عدالت جنسیتی افزود: این محورهای اصلی شاخص های عدالت جنسیتی شامل آموزش و پژوهش، سلامت تندرستی، حقوق و امنیت، جمعیت و خانواده، کار و اقتصاد، حمایت های اجتماعی، سیاست و فرهنگ است.

وی تصریح کرد: برای این هشت محور 28 شاخص درباره عدالت جنسیتی نهایی شده است که برای نهایی کردن آنها نیز نمایندگان دستگاه های اجرایی و وزارتخانه های مختلف نیز حضور داشتند که امیدواریم پس از این مراحل در بودجه سال 98 تمام دستگاه های اجرایی دیده شود.

باستانی ادامه داد: برای اجرا و تحقق عدالت جنسیتی در دستگاه ها و وزارتخانه ها اولویت بندی هایی صورت گرفته است که مهمترین آنها اولویت قرار دادن گروه های محروم در تحلیل های جنسیتی، تهیه و ارائه گزارش شاخص ها بر اساس داده های مبتنی بر جنسیت و در نظر گرفتن سطوح محلی، منطقه ای و ملی در طبقه بندی داده ها است.

وی اضافه کرد: به همین منظور معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، همه دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها مکلف هستند بر اساس ماده 101 و 102 قانون برنامه ششم توسعه، این شاخص ها را اجرایی کنند چون ستاد ملی زن و خانواده با حضور رئیس جمهوری، برنامه های شاخص های عدالت جنسیتی را به عنوان یک تکلیف بر عهده ما گذاشته است.

معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: تاکید ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه بر عدالت جنسیتی است به همین منظور وظایف دستگاه های مختلف تعیین شده است که نمونه ای از این وظایف، سازماندهی و تقویت جایگاه امور خانواده و زنان، اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست ها، برنامه ها و طرح های دستگاه ها و ارزیابی آثار و تصمیمات دستگاه ها براساس شاخص های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده بر مبنای رویکرد عدالت جنسیتی است.

وی اظهار داشت: در این راستا با تصویب هیات دولت و مصوبه ستاد ملی زن و خانواده این مصوبه به همه دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است و تکالیف مصوب برای این دستگاه ها نیز مشخص است .

باستانی ابراز امیدواری کرد که همه دستگاه ها و وزارتخانه ها بتوانند در بودجه سال 98 میزان بودجه اختصاص یافته به این طرح را پیگیری و اجرایی کنند.