شهردار تهران در توئیتی وضعیت محموله قطعات 70 واگن مترو را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری موج ، در متن توئیت پیروز حناچی آمده است: با پیگیری مجدانه همکارانم، مبلغ حاصل از فروش 700 میلیارد تومان اوراق مشارکت، به تکمیل خط 7 مترو اختصاص یافت.

محموله قطعات 70 واگن مترو نیز در آخرین مراحل ترخیص است و پس از تکمیل واگن‌ها در کارخانجات داخلی، به ناوگان متروی تهران اضافه خواهد شد.

حناچی