جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی اکبر عمارت ساز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، اولین جلسه رسیدگی به پرونده رئیس سابق یکی از شعب بانک تجارت کرمان امروز دوشنبه در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی آغاز شد.

جلسه رسیدگی به اتهامات رئیس سابق بانک تجارت کرمان آغاز شد.

از روابط عمومی قوه قضاییه متهم این پرونده علی اکبر عمارت ساز نام دارد که قبلا ریاست یکی از شعب بانک تجارت کرمان را به عهده داشته است.

قاضی صلواتی ریاست این دادگاه علنی را به عهده دارد.