رئیس شورای شهر تهران گفت: نظام پژوهشی ما دچار تبعیض‌ و رانت است و طرح‌های پژوهشی بر اساس شایسته‌ سالاری توزیع نمی‌شوند.

به گزارش خبرگزاری موج، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در آغاز صد و نهمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به قرار گرفتن در هفته پژوهش گفت: فردا مراسم تقدیر از تهران پژوهان توسط مسجد جامعی برگزار می‌شود.

رئیس شورای شهر تهران در با بیان اینکه در بیشتر جوامع توسعه یافته پژوهش نقشی اساسی در مدیریت دارد، گفت: در این جوامع قبل از تصمیم‌گیری نتیجه پژوهش‌ها جهت تصمیم را مشخص می‌کند و برای همین طراحی و تصمیم‌گیری برخلاف بعضی از تصمیمات ما که یک شبه صورت می‌گیرد زمان بیشتری را طی می‌کند و در مقابل وقتی که تصمیم به اجرا گرفته می‌شود به دلیل آنکه همه ابعاد آن از حیث منافع؛ چگونگی اجرا و پیامد‌ها در فرایند تصمیم‌گیری پیش‌بینی شده به راحتی پروژه‌ها و تصمیمات در چارچوب زمان و منابع اجرا می‌شود.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه شاهد پژوهش انحرافی در سازمان‌ها هستیم، گفت: یک نوع پژوهش انحرافی برای توجیه تصمیمات گرفته شده است و نوع دیگر برای کنترل پیامد‌ها و نتایج پیش‌بینی نشده است که این نوع پژوهش را پسا تصمیم می‌نامیم.

وی با بیان اینکه همه پژوهش‌ها در فرایند تصمیم‌گیری انجام نمی‌شود، اظهار کرد: برخی از پژوهش‌ها برای حفظ میراث و هویت تاریخی گذشته ما است و علاوه بر نتایج مفیدی که در حوزه میراث فرهنگی دارد می‌توانند برای ما یک کرنولوژی از توسعه را پدید آورند.

وی افزود: کرونولوژی نوعی پیوند زدن زمان با بقایه و تدوین یک تاریخ موضوعی است که در توسعه تهران برای فهم محیط و گرفتن یک نگرش واقع‌بینانه نیازمند یک کرونولوژی از توسعه هستیم.

رئیس شورای شهر تهران با طرح این پرسش که این شهر چگونه به اینجا رسیده و مراحل رشد آن به چه شکل انجام شده، گفت: اگر ما تصور درستی از گذشته تهران داشته باشیم و بدانیم که چگونه می‌توان بر اساس عملکرد ذی نفعان‌ تصمیمات خاص گرفت، در این شرایط قادر خواهیم بود در آینده از اتخاذ اینگونه تصمیمات جلوگیری کنیم و خود در جایگاهی قرار نگیریم که در حال حاضر نسبت به گذشتگان‌ قضاوت می‌کنیم.

وی با بیان اینکه برخی از پژوهش‌های ما مسئله‌ محور نیستند و پژوهش برای پژوهش هستند، گفت: اینگونه پژوهش‌ها برای حل یک مسئله یا معضل شهر نیستند و برخی از آنها کیفیت علمی کافی ندارند و از قرارداد پژوهشی برای پولشویی‌ و انتقال اعتبارات مالی استفاده می‌کنند و بخش قابل توجهی از محتوای آنها کپی برداری از منابع مختلف است.

هاشمی با بیان اینکه نظام پژوهشی ما دچار تبعیض‌ و رانت است و طرح‌های پژوهشی بر اساس شایسته‌ سالاری توزیع نمی‌شوند، گفت: اگر وجود این مسائل را بپذیریم‌ باید درباره ایجاد یک ساختار پژوهشی کارآمد در مدیریت شهری اندیشه کنیم.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه در مدیریت شهری برای این کار مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران تأسیس شده است،گفت: تاکنون پژوهش‌های فراوانی را این مرکز انجام داده که اعضای شورا با دسترسی به این مطالعات قبل از تصمیم‌گیری و تدوین طرح‌ها از این مطالعات استفاده می‌کند.