مدیرکل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنی بر احتمال استفاده از ذرت دامی در فراورده‌های غذایی، گفت: بازرسی فوق العاده از تمامی واحدهایی که در تولید فرآورده از ذرت استفاده می‌کنند صورت می گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج، وحید مفید با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنی بر احتمال استفاده از ذرت دامی در فراورده‌های غذایی، اظهار کرد: با توجه به مواد 9 و 16 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و همچنین دستورالعمل‌های اجرایی صدور پروانه‌های بهداشتی و کارگاهی، درج جمله « کلیه موارد اولیه مصرفی باید از مراکز و مؤسساتی که دارای پروانه ساخت معتبر یا پروانه بهداشتی ورود از وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو باشند، تهیه شود» بر روی محصولات غذایی ضروری است.

 وی افزود: ظرف مدت حداکثر 15 روز از تاریخ صدور این ابلاغیه نسبت به بازرسی فوق العاده از تمامی کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی تحت نظارت که از ذرت در تولید فرآورده‌های خود استفاده می‌کنند، بازرسی خواهد شد.

مدیرکل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: بر این مبنا گزارشی از وضعیت انطباق ذرت مصرفی توسط کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی با استانداردهای ملی 10690 و 5925 طی یک سال گذشته به همراه هرگونه مکاتبات و اقدامات قانونی صورت گرفته در این زمینه حداکثر تا 15 دی‌ماه به این اداره کل ارسال خواهد شد و پس از بررسی، در صورت مشاهده هرگونه موارد عدم انطباق در واحدهای تولیدی و صنعتی به استناد مفاد قانونی و مطابق ضوابط مربوطه اقدامات قانونی انجام خواهد گرفت.