رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره ) با بیان اینکه تاکنون 15 درصد جامعه هدف کمیته امداد افتخار خودکفایی پیدا کرده اند، گفت: کمک به محرومان 35 درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری موج، پرویز فتاح روز دوشنبه در نشست مجمع خیران کارآفرین و اشتغال استان البرز بدون اشاره به میزان دقیق کمک های مردمی اظهار کرد: افزایش این کمک ها بیانگر آن است که مردم شرایط حساس کنونی را به خوبی درک می کنند که در این میان مردم استان البرز در هشت ماه گذشته 60 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر به محرومان کمک کرده اند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: مردم ولی نعمتان نظام اسلامی هستند و این نظام الهی به وجود ملت ایران می بالد، با پشت میزنشینی نمی توان مشکلات مردم را رفع کرد باید در بین مردم رفت و از مشکلات آنان برای خدمات دهی بیشتر مطلع شد.

فتاح اظهار کرد: اکنون کمیته امداد در کشور 172 هزار یتیم زیرپوشش دارد که هر یتیم پنج حامی مردمی دارد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره ) افزود: تعداد حامیان ایتام در استان البرز به ازای هر یتیم 9 نفر است که بیانگر همت بالای مردم استان است.  تاکنون 15 درصد جامعه هدف کمیته امداد افتخار خودکفایی پیدا کرده اند. در سال های گذشته 620 هزار خانوار به جامعه هدف کمیته امداد در کشور افزوده شده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره ) در بخش دیگری از سخنانش گفت که با اندکی توجه به تولید داخل می شود به این نکته دست یافت که تحریم نعمت است چرا که با اتکا به منابع داخلی می توان بر بسیاری از مشکلات فائق و به استقلال دست یافت.

فتاح تاکید کرد: باید از وابستگی به نفت خارج شویم ، کمیته امداد تمام ایده ها و برنامه های خود را برای جامعه هدف و محروم به کار بسته است. اکنون 330 هزار دانش آمور و شمار قابل توجهی دانشجو نیازمند زیر پوشش کمیته امداد هستند.

فتاح یاد آورشد: بسیاری از متخصصان و پزشکان کشور امروز برای درمان بیماران نیازمند با کمیته امداد همکاری و همراهی خوبی دارند.

وی گفت: سال گذشته 90 هزار زوج جوان با کمک کمیته امداد ر اهی خانه بخت شدند و دراین میان پایین ترین طلاق را در جامعه هدف داشته ایم .

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: سال گذشته 135 هزار فقره وام ضروری و اشتغالزا به مددجویان پرداخت که امسال پرداخت 200 هزار فقره وام را دردستور کار داریم که 62 درصد وام گیرندگان زنان سرپرست خانوار هستند.

فتاح خاطرنشان کرد: دولت و مجلس همراهی خوبی با نهاد حمایتی کمیته امداد دارند که امیدمی رود اقدامات موثرتری در زمینه اشتغال و ر فاه نیازمندان صورت گیرد.