رئیس پلیس تهران بزرگ گفت: هدف اصلی از بازپروری معتادان متجاهر، بازگرداندن آن‌ها به جامعه و کانون خانواده است. یکی از مشکلات جدی جامعه در بحث جمع‌آوری معتادان متجاهر، کمبود ظرفیت مکانی و همچنین فرآیند بازپروری آنان است.

به گزارش خبرگزاری موج، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ طی بازدیدی از مرکز نگهداری و بازپروری معتادان متجاهر کهریزک اظهار کرد: هدف اصلی از بازپروری معتادان متجاهر، بازگرداندن آن‌ها به جامعه و کانون خانواده است.

سردار رحیمی ضمن تأکید بر تلاش پلیس پایتخت در جمع‌آوری معتادان متجاهر، گفت: یکی از مشکلات جدی جامعه در بحث جمع‌آوری معتادان متجاهر، کمبود ظرفیت مکانی و همچنین فرآیند بازپروری آنان است.

وی افزود: اینکه یک معتاد را سه ماه در یک مرکز بازپروری نگهداشته و سپس در جامعه رها کنیم، از آن نظر که در این مدت در حد خیلی محدود سم زدایی صورت می‌گیرد، مناسب نیست، بلکه باید ترک اعتیاد از منظر روانی و جسمی توأمان صورت گیرد.

رئیس پلیس تهران بزرگ با اشاره به تلاش کارکنان بهزیستی در این خصوص، گفت: در نظر داریم یک حرکت جدیدی را در رابطه با بازپروری و کاهش زمینه تقاضا که طبیعا زمینه ساز کاهش عرضه هم خواهد بود را در کشور و خصوصا در پایتخت ایجاد کنیم، اما در این میان باید به فرآیند بازپروری اهمیت بیشتری بدهیم.

وی با تأکید بر اینکه معتادان بخشی از جامعه هستند و باید برای اصلاح وضعیت زندگی آن‌ها تلاش کرد، افزود: در این خصوص باید اقدامات عملیاتی گسترده صورت گیرد و این امر در راستای تکمیل تلاش‌ها و خدمات بسیار ارزشمند کارکنان بهزیستی است، اما برای جلب رضایت شهروندان باید بیش از این تلاش کرد.

رئیس پلیس تهران بزرگ با اشاره به این مطلب که برای جمع آوری معتادان متجاهر از معابر و خیابان‌های شهر تهران باید فکری جدید داشت، تصریح کرد: فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با کمک بهزیستی و با محوریت ستاد مبارزه با مواد مخدر، در تلاش است که اقدامی نو و جدید را در این زمینه رقم زند.

وی با اشاره به تغییر کاربری مرکز کهریزک به محل بازپروری و نگهداری معتادان متجاهر و بی‌خانمان، گفت: این مرکز پیش از این کاربری دیگری داشته که امروز از این ظرفیت برای کاهش یکی از پدیده‌های ناهنجار جامعه استفاده می‌کنیم.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه مقدمات اولیه و تشریفات اداری تغییر کاربری این مرکز انجام شده است، گفت: این مرکز با هدف کاهش مصرف موادمخدر و ترک اعتیاد معتادان متجاهر راه‌اندازی مجدد شده و امید است بتوانیم به کسانی که گرفتار موادمخدر و افیونی شدند و مشکلاتی را برای خود، خانواده و جامعه ایجاد کرده‌اند را در این مرکز، درمان و به جامعه و بازار کار بازگردانیم.