در صدوهفتمین جلسه شورا لایحه افزایش انتصاب جوانان در تصدی پست های مدیریتی و ارتقای سهم و نقش آنان در مدیریت شهرداری به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، بهاره آروین، عضو هیات رییسه شورای شهر تهران در صدوهفتمین جلسه شورا و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۸ اظهار داشت: بخش زیادی از تشریفات شهرداری به این دلیل است که معاملات با سازمان ها و شرکت های وابسته است. با افزایش این سهم تا ۲۵ درصد عملا شهرداری با درون خود کار می کند.

آروین ادامه داد: در این صورت شرکت ها و سازمان ها کار نمی‌کنند و کار را به پیمانکاران واگذار می کنند. با افزایش این سهم هدررفت منابع افزایش می یابد.

پیشنهاد آروین با ۱۶ رای موافق به تصویب رسید.

همچنین در این جلسه پیشنهاد دیگر آروین مبنی بر اضافه شدن لایحه جداگانه برای افزایش بهای خدمات و نرخ عوارض در بودجه ۹۸ به تصویب نرسید.

 بهاره آروین در این رابطه گفت: حدود یک ماه پیش در شورای شهر تصویب کردیم که بهای خدمات و نرخ عوارض به صورت لایحه ای مجزا بیاید تا اثرات بودجه ای آن دیده شود. پیشنهاد من این است که در لایحه بودجه تاکید کنیم پیش از ارائه بودجه به شورا، لایحه بهای خدمات و نرخ عوارض به صورت لایحه ای جداگانه به شورا ارائه شود.

همچنین در ادامه جلسه شورا  به ارایه لایحه افزایش انتصاب جوانان در تصدی پست های مدیریتی و ارتقای سهم و نقش آنان در مدیریت شهرداری به تصویب رسید.

و اعضای شورای شهر با نظر کمیسیون مبنی بر اینکه طرح مذکور در قالب یکی از احکام پنج ساله تهران نیز به تصویب برسد، موافقت کردند.