مرتضی الویری برای دومین سال متوالی رییس شورای عالی استانها شد.

به گزارش خبرگزاری موج، مرتضی الویری برای دومین سال متوالی با 62 رای به عنوان رییس شورای عالی استانها انتخاب شد.

در این انتخابات الویری تنها کاندیدای ریاست شورای عالی استانها بود.

از ۷۵ عضو شورای عالی استانها ۷۲ نفر در این جلسه حاضر بودند که ۶۲ نفر به الویری رای دادند.