وزیر بهداشت کشورمان با نخست وزیر هندوستان دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری موج بنابر اعلام وبدا، سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت در حاشیه اجلاس بین المللی سلامت مادر، کودک و تغذیه در دهلی نو، با نخست وزیر هندوستان دیدار کرد.