رییس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ به توجه رانندگان به رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، سرهنگ محمد رازقی، رئیس مرکز کنترل ترافیک این پلیس در خصوص استفاده از خودروهای شخصی گفت: با سرد شدن هوا و استفاده از خودروهای شخصی شاهد افزایش حجم بار ترافیک در بعضی از معابر شهری و بزرگراهی هستیم.

رازقی تأکید کرد: رانندگان قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از جمله سرعت مطمئنه و توجه کافی به جلو را رعایت کرده تا از بروز حادثه جلوگیری کنند. همچنین لازم است رانندگان همکاری لازم را با پلیس داشته باشند.