سیگار کشیدن در دوره بارداری به شکل بسیار بدی بر جنین تاثیر می گذارد برای همین مادران سیگاری برای سلامتی ریه های نوزادانشان ویتامینC مصرف کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، آزمایش محققان دانشگاه علوم و بهداشت اورگن آمریکا نشان می دهد که در سه ماهگی، نوزادانی که مادرشان ۵۰۰ میلیگرم ویتامین C مصرف می کنند دارای جریان تنفسی به مراتب بهتری خواهند بود.

سیندی مک اووی، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: سیگار کشیدن در دوره بارداری به شکل بسیار بدی بر جنین تاثیر می گذارد.

در مطالعه جدید، ۲۵۱ زن باردار که حداقل یک یا دو نخ سیگار در هفته گذشته کشیده بودند به مدت ۱۳ تا ۲۳ هفته به طورتصادفی ویتامین C یا دارونما دریافت کردند.

یافته ها بیانگر این موضوع است که فشار اکسایشی ناشی از سیگار کشیدن موجب کاهش میزان اسید اسکوربیک، جزئی از ویتامین C، موجود در بدن می شود.

محققان در ابتدای مطالعه دریافتند زنان سیگاری در مقایسه با زنان غیرسیگاری دارای میزان کمتر اسید اسکوربیک بودند اما میزان آن در زنانی که ویتامین C دریافت کردند به تدریج افزایش یافت.

به گفته محققان، دوز نسبتا پایین ویتامین C می تواند شیوه ای ارزان و ایمن در کمک به سلامت ریه میلیون ها نوزاد در سراسر جهان باشد.