خزانه دار شورای شهر تهران گفت:از طریق حسابرسی که توسط سازمان حسابرسی انجام داد، مبلغ 120 میلیارد تومان از طلب های شهرداری، سند تسویه خزانه دریافت می کند.

به گزارش خبرگزاری موج، سیدحسن رسولی با اعلام اینکه شهرداری تهران موفق شد در ۱۱ آذر ماه جاری از محل هشت مورد طلب خود از دستگاه های دولتی به مبلغ ١٢٠میلیارد تومان از طریق حسابرسی سازمان حسابرسی سند تسویه خزانه دریافت کند، گفت: اگرچه این مبلغ در قیاس با ١٥ هزار میلیارد تومانی طلب مورد ادعای محمدباقر قالیباف شهردار اسبق تهران از دولت (به فرض صحت) ناچیز است، اما شروع امیدوار کننده ای است.

وی ادامه داد: از اهتمام و تلاش نگین تاجی سرپرست حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری و همکارانشان و نیز اکرمی خزانه دار کل کشور به نیابت از شهروندان سپاسگزاری می کنم. امیدوارم تا استیفای کامل حقوق شهرداری این فرایند تداوم داشته باشد.