یک عضو کمسیون برنامه و بودجه شورای از ارسال لایحه برنامه ۵ ساله سوم به شورای شهر تهران در دیماه خبر داد و علت تاخیر ۱۵ روزه در این برنامه جابه جایی در حوزه معاونت برنامه‌ریزی در شهرداری تهران عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری موج،  حسن رسولی در پایان جلسه علنی شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران در خصوص فرآیند ارسال برنامه سوم ۵ ساله به شورای شهر گفت: براساس برنامه زمانبندی قبلی مصوبه شورای شهر، لایحه برنامه سوم شهرداری به گونه‌ای در کمیسیون‌های تخصصی شورا، کمیسیون تلفیق و کمیسیون برنامه و بودجه و در نهایت در صحن شورای رسیدگی شد که حداقل تا ۱۵ آذر ماه به پایان برسد و با ارائه به هیئت تطبیق نهایتا ابتدای دی ماه، بودجه ۹۸ براساس برنامه سوم تضمین شود.

وی افزود: تاخیر ۱۵ روزه در این برنامه زمان بندی به این دلیل بود که در میانه راه با جابه جایی در حوزه معاونت برنامه‌ریزی در شهرداری تهران مواجه شدیم.

وی ادامه داد: در مقطعی که آقای میرزایی در معاونت برنامه‌ریزی شهرداری تهران حضورداشتند برنامه خوبی تضمین شده بود. در مورد شکل و محتوای برنامه نقطه نظرات مختلف کارشناسی بین شورای شهر وشهرداری تهران مطرح بود اما به دلیل جابجای مدیریتی عملا امکان تلفیق میسر نشد.

این عضو شهرداری تهران ادامه داد: در همان روزهایی که خانم اشرفی به معاونت برنامه‌ریزی تهران منصوب شدند قرار براین شد که با استفاده از اقداماتی که در دوره میرازیی و همکارنش اجرا شد بازیابی در مورد برنامه انجام دهند که در نتیجه آن نقطه نظرات اعضای شورا در آن مدنظر قرارگیرد که اشرفی این کار رابه صورت فشرده انجام داد و اکنون بنا است ظرف روزهای آینده کمیسیونهای تخصصی شورا با حضور معاونت برنامه ریزی جلساتی داشته باشند و با شهرداری به توافق برسند و همچنین موارد ی که به توافق نمی رسد به کمیسیون تخصصی که کمیسیون برنامه و بودجه است ارجاع داده شود.

رسولی تاکید کرد :ما در کمیسیون تلاش می‌کنیم هم راستایی را انجام دهیم اگر در این مرحله هم تفاهم نشد، موارد مغایر بین شورا و شهرداری به کمسیون تلفیق برده می شود و آنجا این هم راستایی صورت می‌گیرد.