محمد سالاری گفت: طرح الزام شهرداری تهران به تعیین عملکردهای مجاز به استقرار در طرح‌های مگامال‌ها و مجتمع‌های عظیم تجاری که به صورت لب مرزی کلیات آن رای نیاورد به دلیل عدم آگاهی کامل همکاران در شورا بود.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد سالاری سخنگوی شورای شهر تهران در پایان یکصدو ششمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز در دستور جلسه شورای شهر تهران طرح الزام شهرداری تهران به تعیین عملکردهای مجاز به استقرار در طرح‌های مگامال‌ها و مجتمع‌های عظیم تجاری بود که مورد بررسی قرار گرفت و در فرآیند بررسی محتوای طرح متاسفانه به صورت لب مرزی کلیات آن رای نیاورد. دلیل اصلی آن عدم آگاهی کامل همکاران در شورا بود و قطعا این را پیگیری می‌کنیم و با یک رویکرد دیگری مطابق با آیین‌نامه شورا در صحن مطرح می‌کنیم.

وی افزود: بر اساس ارزیابی‌هایی که کمیته معماری انجام داده در طی سال‌های گذشته، بعد از ابلاغ طرح جامع که سال 84 بوده، از 48 هزار و 407 پارتلی که وجود دارد 7 درصد آن مجوز افتتاح مجتمع‌های تجاری گرفته است و این معضلی است که در شهر تهران به خصوص در مناطق شمالی و غربی تهران با آن مواجه هستیم و اساسا ساخت مال‌ها و مگامال ها و مجتمع‌های چند منظوره که در دنیا بر اساس فرصت تلقی می‌شود، در شهر تهران به یکی از تهدیدات جدی تبدیل شده است و یکی از اعتراض‌های عمومی مردم مربوط به چرایی دادن این مجوزهاست.

وی گفت: رویکرد صدور پروانه برای این مجموعه‌ها در سال‌های گذشته و الان مبتنی بر درآمدزایی صرف است. در این طرح‌ها باید پیوست‌های ترافیکی، اجتماعی، زیست محیطی و شهرسازی مورد توجه قرار گیرد و مبتنی بر نیازسنجی محله باید به اینها مجوز بدهند. اما متاسفانه شهرداری‌ها مجوزها را می‌دهند و در واقع این سرمایه‌گذار است که تشخیص می‌دهد که چه فعالیتی را در این مجتمع‌ها مستقر کند.

سالاری افزود: به موجب یکی از بندهای طرح تفصیلی شهرداری تهران مکلف بوده که حداکثر بعد از این طرح، نسبت به تعیین عملکردهای مجاز به استقرار عمل کند. وقتی مجوز یک مال یا یک مجتمع تجاری را می‌دهد بگوید چه طیفی از کاربری‌ها را می‌تواند مستقر کند تا کاربری‌های نامتجانس مستقر نشود و این وضعیت نابسامانی را ایجاد نشود.