اعضای شورای شهر تهران در جلسه شورا اعتراض فرمانداری نسبت به لایحه سامان بخشیدن به عوارض و نرخ بهای خدمات را بررسی و مقرر شد که یک ماه زودتر از ارائه لایحه بودجه شهرداری تهران، لایحه ساماندهی نرخ عوارض بررسی و تصویب شود.

به گزارش خبرگزاری موج، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جلسه صبح امروز، لایحه سامان بخشیدن به ارائه عوارض نرخ بهای خدمات را در ۲۹ آبان‌ماه تصویب کردند اما این لایحه پس از ارائه به فرمانداری تهران برای تأیید و ابلاغ به شهرداری تهران با اعتراض فرمانداری روبرو شد.

بهاره آروین عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در خصوص ایراد و اعتراض فرمانداری تهران به این لایحه تکلیف شهرداری تهران به ارائه جدول بهای خدمات در قالب لایحه سنواتی، گفت: یک بند اعتراض این است که بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی موظف هستند موارد را تا ۱۵ بهمن هر سال اعلام کنند که این مصوبه از نظر زمانی با قانون ارزش افزوده و مالیات مغایر است.

وی با بیان اینکه این لایحه، لایحه خوبی بود، افزود: ایرادی که هیئت تطبیق مستقر در فرمانداری تهران به مصوبه گرفته شاید بیشتر ناشی از سوء تفاهم باشد.

آروین از میرلوحی به عنوان نماینده شورا در هیأت تطبیق خواست که در هیأت تطبیق از این مصوبه دفاع کند.

محمد سالاری عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران گفت ایرادی که هیئت تطبیق به این لایحه گرفته ایرادی به جا و درست است، چرا که در این ایراد عنوان شده در فرآیند تصویب بودجه هایی که در اختیار شورا است باید تعیین تکلیف شود.

وی گفت: اعتراض فرمانداری مبنی بر این موضوع است که نرخ ها باید به صورت جداگانه محاسبه شود، نه اینکه در یک لایحه تجمیع شود.

سالاری ادامه داد: همچنین فرمانداری تاکید دارد که نرخ ها باید قبل از بودجه بندی تعیین تکلیف شده باشد.

سید محمود میرلوحی نیز تاکید کرد: آثار این لایحه بر بودجه شهرداری تهران از جمله مواردی است که هیئت تطبیق به آن ایراد گرفته است.

محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران هم از اعضای شورای شهر خواست که اعتراض فرمانداری را با اصلاح بندهایی از لایحه بررسی و پاسخ دهند که نظر فرمانداری جلب شود. بر اساس این گزارش اعضای شورای شهر پس از بررسی پاسخ به اعتراض فرمانداری را با ۱۶ رای از ۲۱ عضو خاص. تصویب کردند.

وی گفت: مقرر شد که یک ماه زودتر از ارائه لایحه بودجه شهرداری تهران، لایحه ساماندهی نرخ عوارض بررسی و تصویب شود. همچنین لایحه جداگانه‌ای در خصوص تعیین نرخ عوارض به شورای شهر ارائه شود.