رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران گفت: یکی از عوارض تعرفه های ناعادلانه، بروز پدیده زیرمیزی است که بین پزشکاران و بیماران به وجود می آید. پیشنهاد شد تعرفه های خدمات درمانی در کشور با مقایسه میانگین و معدل سایر کشورها اجرا شود.

به گزارش خبرگزاری موج، ایرج فاضل، روز چهارشنبه در حاشیه برگزاری چهاردهمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی و درون بین ایران در بیمارستان سینا، افزود: سال گذشته دستمزدها ۱۸ درصد اضافه شد اما تعرفه ها ۵ درصد افزایش یافت.

وی با طرح این پرسش که بیمارستان های خصوصی چطور با این هزینه ها باید اداره شوند، ادامه داد: بیمارستان های خصوصی در حال فرسوده شدن هستند، فقط اداره امورات روزانه آنها نیست بلکه برای ارائه خدمات بهتر باید تجهیزات و دستگاه های پیشرفته خریداری کنند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، اظهارداشت: بیمارستان های خصوصی علاوه بر تهیه تجهیزات پیشرفته، نیاز به تعمیر دستگاه ها هم دارند تا از کارافتادگی آنها جلوگیری شود.

فاضل گفت: یکی از عوارض تعرفه های ناعادلانه، بروز پدیده زیرمیزی است که بین پزشکاران و بیماران به وجود می آید. پیشنهاد شد تعرفه های خدمات درمانی در کشور نه با آمریکا بلکه با فقیر ترین کشورها مانند بنگلادش، عراق و سوریه مقایسه و معدل تعرفه آنها در ایران اجرا شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، افزود: اعضای شورای عالی بیمه که تعرفه ها را تعیین می کند، اغلب نمایندگان بیمه ها هستند و تعداد محدودی نماینده جامعه پزشکی حضور دارند، به همین خاطر تعرفه ها عادلانه تعیین نمی شود.

چهاردهمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی و درون بین ایران تا ۱۶ آذر در سالن پروفسور عدل بیمارستان سینا در حال برگزاری است.