همایش بزرگداشت روز بین المللی کار داوطلبانه با محور اجتماعی شدن سلامت با مشارکت داوطلبان سلامت با حضور داوطلبان از سراسر کشور در سالن همایش های رازی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، همایش بزرگداشت روز بین المللی کار داوطلبانه با محور اجتماعی شدن سلامت با مشارکت داوطلبان سلامت با حضور داوطلبان از سراسر کشور در سالن همایش های رازی برگزار شد.

احمد بختیاری مدیر دبیرخانه ترویج کار داوطلبانه با بیان اهمیت فعالیت های کار داوطلبانه، گفت: امروز با دو چالش بزرگ در سازمان های داوطلب محور هستیم که چگونه انگیزه نیروهای داوطلب را در بلند مدت حفظ کنیم.

وی ادامه داد: حفظ انگیزه نیروهای داوطلب به طور مستمر و چگونگی به کار گیری نیروهای داوطلب و موظف از چالش های پیش روی کار داوطلبانه و به کارگیری از توان داوطلبان است.

مدیر دبیرخانه ترویج کار داوطلبانه همچنین اظهار کرد: برای چالش دوم پیشنهاد می شود نیروهای موظف با روحیه داوطلبان کار کنند و لازم است برای رفع این چالش ها هم اندیشی برگزار کنیم تا جامعه از ظرفیت آنها به درستی بهره مند شود.