رئیس شورای اسلامی شهر تهران در جلسه علنی روز سه شنبه با بیان این که معلولان بخش مهمی از جامعه هستند و انتظار معلولان از مدیریت شهری، بیش از حرکت های تبلیغی و شعاری، اقدامات عینی و عملی است.

به گزارش خبرگزاری موج، محسن هاشمی در جلسه علنی روز سه شنبه با بیان این که معلولان بخش مهمی از جامعه هستند و تعداد معلولین ثبت شده در سازمان بهزیستی حدود یک ونیم میلیون نفر است، گفت: چند برابر این رقم نیز شهروندانی هستند که از ناتوانی های مختلف جسمی و حرکتی رنج می برند اما خود را به عنوان معلول ثبت نکرده اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: وجود حدود ۲۵۰ هزار معلول در کلانشهر تهران نشان می دهد ما به اقدامات جامع و برنامه ریزی شده برای تسهیل در زندگی این عزیزان نیاز داریم و انتظار معلولان از مدیریت شهری، بیش از حرکتهای تبلیغی و شعاری، اقدامات عینی و عملی است که آن را در سطح شهر و هنگام استفاده از خدمات شهری واداری لمس کنند.

هاشمی افزود: هم اکنون که مدیریت شهری در فرایند تدوین و بررسی لایحه سوم توسعه شهری است، مناسب است با مشارکت کمیسیون محیط زیست و سلامت شورای شهر، بسترهای لازم در برنامه سوم جهت اجرایی شدن خدمات مورد انتظار معلولان پیش بینی شود تا شورای پنجم بتواند گام مثبتی برای خدمت به این عزیزان رنج کشیده بردارد.