شهردار تهران در روز معلولین اظهار کرد: ستاد مناسب سازی شهری را فعال می کنیم.

پیروز حناچی در مراسم جشن ازدواج ۱۱۰ زوج دارای معلولیت در برج میلاد در گفتگو با خبرنگار شهری خبرگزاری موج، گفت: ستاد مناسب سازی شهری را فعال می کنیم.

وی با ایراد سخنانی در جشن ازدواج اظهار کرد: نظام مدیریت شهری در دست ما امامت است و تلاش می کنیم معنای معلولیت را تغییر دهیم.

شهردار تهران تاکید کرد: عرصه های شهری را برای همه مناسب سازی می کنیم تا هیچ شهروندی به دلیل محدودیت های فیزیکی کسانیکه نیاز به مناسب سازی هستند از حضور در عرصه های شهر محروم نشوند.