مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و...تنها از راه آموزش و پرورش ممکن است، و اشاره به اینکه آسیب‌های اجتماعی جز با تربیت برطرف نمی‌شوند و این تربیت باید از ریشه و اساسی باشد.

به گزارش خبرگزاری موج، عباسعلی باقری در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، با بیان اینکه نجات هر کشور و شهری تنها یک راه دارد و آن هم توجه به تربیت و فرهنگ است، افزود: هیچ کشور و سازمانی نیست که جز با «تربیت» توسعه پیدا کرده باشد. ممکن است کشوری به شکل مقطعی پیشرفت  کرده باشد اما این تربیت باید از ریشه باشد.

وی با بیان اینکه  برای دیدن وضعیت ٢٠ سال آینده کشور باید وضعیت امروز آن را دید، اظهار کرد: وضعیت ٢٠ سال آینده کشور بازنمای وضعیت امروز کشور است مگر آنکه معجزه‌ای رخ دهد.

مدیرکل سابق آموزش و پرورش شهر تهران با تاکید بر اینکه باید ٢۵۵۵ روز نخست زندگی هر کودک را دریابیم، تصریح کرد: چه کسی متولی این امر مهم است؟چه کسی به جوانان فرزندپروری را یاد می‌دهد؟ آموزگار می‌تواند معجزه کند و کشور را نجات دهد؟.

باقری با بیان اینکه حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و... تنها از راه آموزش و پرورش ممکن است، ادامه داد: برای مثال در شهری مانند لندن هفته‌ای سه بار زباله‌ها جمع‌آوری می‌شود اما در برخی نقاط تهران روزی ٣ بار زباله‌ها را جمع‌آوری می‌کنند. تنها راه کاهش این دست هزینه‌ها آموزش و پرورش است.

وی با تاکید بر اینکه باید آموزش را از دوران کودکی آغاز کرد، توضیح داد: تنها انتقال دانش و آگاهی به کودکان کفایت نمی‌کند و باید والدین و معلمان در زمینه انتقال مهارت‌ها توانمند شوند.

مدیرکل سابق آموزش  و پرورش شهر تهران با اشاره به اینکه آسیب‌های اجتماعی جز با تربیت برطرف نمی‌شوند، گفت: در آموزش و پرورش شهر تهران شروع به آموزش مهارت های لازم به معلمان کردیم. معلم از ساعت ٧ تا ١٢ کنار دانش‌آموزان است و باید کنار آموزش‌های درسی، مهارت‌ها ی دیگر راهم به آنها آموزش دهد.

باقری با اشاره به لزوم  تعریف فعالیت‌های جایگزین برای دانش آموزان نیز اظهار کرد: کشور وقتی آباد می‌شود که خانواده و آموزش و پرورش آباد داشته باشد. معلمان می‌توانند شرایط یادگیری را تسهیل کنند.

وی با بیان اینکه  آموزش با فشار و زور محقق نمی‌شود، افزود: دانش‌آموز باید برای فراگیری احساس نیاز کند. دانش‌آموز باید احساس کند مدرسه قسمتی از نیازهایش را برطرف می‌کند. به همین دلیل معلمان نیز باید خودشان یادگیری داشته باشند چراکه  کسی که یادگیری نداشته باشد نمی‌تواند یاد دهد.

باقری ادامه داد: یکی از آسیب‌های معلمان این است که زود از یادگیری دست می‌کشند و محفوظاتشان تبدیل به هرز  می شود. باید تعارض‌ها را ببینیم  و نباید هرچیزی با ذهنمان ناآشنا بود را به سرعت کنار بگذاریم.