خیابان ۱۶ آذر در فاصله خیابان‌های انقلاب و بلوار کشاورز، دیگر به عنوان محدوده طرح ترافیک مشمول کنترل دوربینی نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، تردد شهروندان در خیابان ۱۶ آذر و دسترسی به میدان انقلاب با انتقال محل استقرار دوربین طرح ترافیک، تسهیل شد و بعد از این خیابان ۱۶ آذر در فاصله خیابان‌های انقلاب و بلوار کشاورز، دیگر به عنوان محدوده طرح ترافیک مشمول کنترل دوربینی نمی‌شود.

این موضوع با هدف تسهیل تردد شهروندانی که قصد ادامه مسیر از خیابان کارگر شمالی به سمت میدان انقلاب دارند، صورت گرفت. بدین ترتیب دارندگان خودرو‌ها برای عبور از خیابان ۱۶ آذر نیاز به خرید مجوز طرح ترافیک ندارند.