معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از حذف طرح زوج و فرد با مصوبه آینده شورای حمل و نقل و ترافیک خبر داد و اظهار کرد: این طرح کمکی به کاهش آلودگی هوای تهران نکرده است.

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری موج، سید محسن پورسید آقایی در حاشیه جلسه علنی ۱۱ آذر در جمع خبرنگاران گفت: شهرداری مکلف شد مطالعات حذف طرح زوج و فرد را انجام و به شورای شهر ارائه دهد و این مطالعات انجام شد.

وی خاطر نشان کرد: طرح زوج فرد نه تنها به کاهش آلودگی هوای پایتخت کمک نکرد چرا که بر مبنای پلاک شهروندان با خرید یک یا چند خودرو قدیمی آلودگی هوای تهران را بیشتر کردند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد: حلقه دوم طرح ترافیک را جایگزین خواهیم کرد و برای ساکنان محدوده طرح ترافیک تخفیف های بیشتری را در نظر خواهیم گرفت.

پورسید آقایی در خصوص اجرای حذف طرح زوج و فرد بیان کرد: در صورت تصویب در شورای عالی ترافیک طرح زوج و فرد در سال ۹۸ حذف خواهد شد.